Sędzia CH

W odróżnieniu od sędziów zatrudnionych na różnych zawodach i konkursach dla baristów, sędzia w panelach analizy sensorycznej nie jest sędzią monokratycznym, nie jest nieomylny i jest anonimowy. Z punktu widzenia analizy statystycznej jest jedynie szeregiem danych, ściślej mówiąc: jego praca polega na wypełnieniu odpowiednimi liczbami jednej z kolumn w algebraicznej macierzy. Jego osoba jest sensorem odpowiadającym na zmysłowe pobudzenie ciągiem liczb. W matematycznej reprezentacji nie jest potrzebne imię i nazwisko, wystarczy dowolny ciąg znaków. Nikt nie zakłada, że dany sędzia ma monopol na właściwą i obiektywną ocenę. Jest nawet gorzej: podczas każdej próby, ocenia się np. powtarzalność sędziów, ich zgodność z ocenami panelu, ich odwagę w stosowaniu całej dostępnej skali liczb, i na podstawie tych ocen wyznacza się ich efektywność. Jasne jest, że oceny sędziów nieefektywnych, niewiarygodnych nie składają się na ocenę danego produktu.

Z powyższego raportu mojej pracy jako sędziego na ICT wynika, że na 11 sesji moja powtarzalność (RIP ripetibilita)  była niedostateczna (ocena niższa niż 6) w dwóch, a w jednej zerowa. Moja zbieżność, zgodność z panelem (COL collimazione) była niedostateczna w dwóch sesjach, a w jednej ledwo wystarczająca. Moja efektywność (E efficacia)  została wyznaczona na podstawie kilku takich ocen i dla jednej z sesji była niedostateczna.

Szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego w jednej z sesji moja powtarzalność okazała się zerowa. Wątpię, by kiedykolwiek była zerowa. Problematyczna wydaje się powtarzalność procesu zaparzania espresso. Jest możliwa, ale w ciągu kilku-kilkunastu prób, gdy zaparzamy wciąż tę samą kawę, zawartość filiżanek może być bardzo różna, w zależności od przebiegu zaparzania i stanu urządzeń.

Komentarze

Sędzia CH — 2 komentarze

  1. heh no śmieszne, jak to możliwe, że na jedenaście sesji przy 9 stopniowej skali żadna ocena się nie powtórzyła… Cud!

  2. Niektóre parametry mogą przyjmować wartości tylko naturalne, inne mogą być wymierne, a tych ostatnich jest nieskończenie wiele. Efektywność, powtarzalność itp. to parametry związane z całą działalnością panelu w danej sesji. Niektóre parametry, np. DS (Discriminazione Scala) są związane z całą historią „zapamiętaną” w systemie w trakcie pracy wielu paneli od wielu lat. Akurat ten parametr przyjmuje wartości naturalne z przedziału od 0-9. W tym wypadku wartości te naturalnie powtarzają się.